Si za mňa za mňa zodpovedný – 10 dôležitých rád pre majiteľov psa

V rámci eko-kampane „Pezinok, moje mesto – Za čistejší Pezinok“ sme pripravili pre občanov Pezinka informačný a náučný letáčik „Si za mňa zodpovedný“. Letáčik bude k dispozícii od februára 2003 v informačnom centre Pezinka, na mestskom úrade pri registrácii psa a vo veterinárnych ambulanciách v Pezinku.

 

Motto:

„Každé zviera má právo na pozornosť, starostlivosť a ochranu človeka“

Všeobecná deklarácia práv zvierat

Medzinárodnej ligy práv zvierat, október 1978

 

Desať dôležitých rád pre chovateľov psov:

 

1.      Nikdy si nezaobstaraj psíka na základe unáhleného, impulzívneho rozhodnutia.

Uvedom si, že psík je na celý život ( priemerný vek doma chovaného psíka je cca 13 rokov!. Mať psíka – to chce veľa lásky, času, odriekania, trpezlivosti a prispôsobovania sa.

 

2.       Ak už sa pre psíka rozhodneš, dobre si zváž aké plemeno podľa  veľkosti a povahových vlastností bude pre teba najvhodnejším partnerom.

Ber do úvahy veľkosť bytu – domu, množstva času ktorý môžeš psíkovi venovať, finančné možnosti súvisiace s chovom.

Finančné náklady budú predstavovať minimálne psí kútik s ležoviskom, krmivo – granule ( pes nie je prasiatko – nežerie pomyje), kŕmne doplnky, zdravotná starostlivosť, poplatky za registráciu, psie vybavenie (obojok, vodítko , košík), psia hygiena.

Predtým, ako si zaobstaráš psíka pouvažuj, či nebude lepšie dať šancu zvieratku z útulku. Tieto zvieratká bývajú mimoriadne vďačné a verné.

„Mladý pes mladého pána ukážkovo na vodítku“

3.       Ak si už psíka zaobstaráš, buď zodpovedný a ohľaduplný voči svojmu okoliu, susedom.

Dbaj  o to, aby psík nebol nadmerne hlučný (hlavne v bytovke), nerušil susedov neustálym štekaním, nebýval príliš dlho sám doma. Venujte psíkovi veľa svojho času najmä v prvých mesiacoch Vášho spolužitia. Je to nenahraditeľná investícia pre vytvorenie vzájomného pozitívneho vzťahu, ale aj vzťahu k okoliu.

 

4.      Zaobstaraj si pre svojho psíka „občiansky preukaz“.

Registrácia a označenie zvieratka je dôležitá aj pri návrate strateného (zabehnutého)psíka majiteľom.

Registrácia a evidencia psa je povinnosťou každého chovateľa vyplývajúca zo zákona.

 

5.       Zabezpeč pre zvieratko potrebnú veterinárnu starostlivosť.

Nezabúdaj na povinnú vakcináciu proti besnote a ostatným infekčným ochoreniam a minimálne dvakrát ročne aj na odčervenie psíka.

Poraď sa čo najskôr so svojim veterinárom o sterilizačnom alebo kastračnom zákroku. Uvedom si koľko je psíkov „bezdomovcov“. Všade, kde by si umiestnil nové šteniatko, mohlo by nájsť nový domov zvieratko z útulku alebo z mestskej karantény, kde bývajú utrácané.

„Ukážka cvičenia psa hrou“

 

6.       Nauč svojho psíka poslúchať a reagovať na bežné,  základné povely.

Uľahčíš tým život sebe aj psíkovi. Pamätaj, že surové tresty psíka za vyjadrovanie prirodzeného správania sa sú kruté, hlúpe a ničomu neprospievajú. Mnohému nevhodnému správaniu môžeš predísť dôsledným a predvídavým zaobchádzaním, priateľským spôsobom (prístupom) tréningu, pochvalou, pozorným dozeraním a realistickým očakávaniami „výkonov“. Druh výcviku vyberaj citlivo – na základe individuality svojho psíka. Psík musí pociťovať z výcviku radosť a chápať ho ako hru.

„Na verejnom priestranstve musí byť pes na vodítku“

7.      Na verejných priestranstvách, ktoré nie sú označené ako plochy na verejný pobyt psov, veď svojho psíka na vodítku.

Tam, kde je povinnosť vodiť psíka s náhubkom, dodržiavaj aj toto pravidlo. Voľný pohyb psov v meste je povolený len v psích kútikoch. Žiadajte mesto o vytvorenie viac psích kútikov.


8.       Nauč svojho psa vyšpiniť sa na rovnaké miesto a vždy ho pochváľ a odmeň.

Začni s učením kým je ešte šteniatko.

 

„Začať treba od malička“

 9.       Ak sa tvoj psík vyšpiní na verejnom priestranstve, zozbieraj trus do sáčku a zahoď do koša na to určeného, alebo do koša na komunálny odpad.

Prispeješ tak k udržiavaniu čistoty v meste a k udržiavaniu dobrých medziľudských vzťahov medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi.

 

10.    Pravidelné cvičenie tvojho  psíka je dôležité pre jeho duševnú aj fyzickú pohodu.

Zabezpeč, aby bol aspoň raz za deň na dlhej prechádzke – okrem bežného venčenia.

Ak musí byť psík dlhší čas sám doma, je nutné ísť s ním predtým na dlhšiu prechádzku, je potrebné zabezpečiť mu prístup k dostatočnému množstva vody, prístup k ležovisku a odpratať z jeho okolia rizikové predmety. Nikdy nenechávaj psíka samého v aute, predovšetkým v lete, ani keď je auto v tieni !!!

„Dokonale vycvičený pes pána René Pavlíka“

  NA ZÁVER :

Ak nemáš chovateľské ambície, ale máš dušu a zachránený život má pre teba väčšiu cenu ako súťažné poháre, adoptuj si zvieratko z útulku. Čakajú ich tam stovky so smutnými očkami – bez lásky – na novú šancu, nový domov. Zároveň takto odmietneš podporiť komerčné rozmnožovanie. Takýmto činom získaš toho najvernejšieho priateľa na celý život !

©2008 NiCK.n17 NEXT176 || CHIMERA CMS